DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Lista pozycji znajdujących się w zasobach DIR:

Pisma. T. 1

Abramowski Edward, Pisma. T. 1, Warszawa : Zw. Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, 1924

Pisma. T. 2

Abramowski Edward, Pisma. T. 2, Warszawa : Zw. Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, 1924

Pisma. T. 3

Abramowski Edward, Pisma. T. 3, Warszawa : Zw. Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, 1927

Pisma. T. 4

Abramowski Edward, Pisma. T. 4, Warszawa : Zw. Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, 1928

Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego, T. 23 : Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska

Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego, T. 23 : Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska, Lwów : Tow. Naukowe : z zasiłkiem Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., 1928

Akta grodzkie i ziemskie : z archiwum ziemskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 24, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska

Akta grodzkie i ziemskie : z archiwum ziemskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 24, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska, Lwów : Tow. Naukowe : z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej, 1931

Akta grodzkie i ziemskie : z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 25, Lauda sejmikowe halickie 1696-1772 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Wojciech Hejnosz

Akta grodzkie i ziemskie : z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 25, Lauda sejmikowe halickie 1696-1772 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Wojciech Hejnosz, Lwów : Tow. Naukowe : z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej, 1935

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1, Kraków : Akademia Umiejętności, 1895

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11, Kraków : Akademia Umiejętności, 1938

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2, Kraków : Akademia Umiejętności, 1921

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3, Kraków : Akademia Umiejętności, 1895

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4, Kraków : Akademia Umiejętności, 1921

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5, Kraków : Akademia Umiejętności, 1897

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6, Kraków : Akademia Umiejętności, 1897-1926

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 1

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 1, Kraków : Akademia Umiejętności, 1907

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2, Kraków : Akademia Umiejętności, 1909

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9, Kraków : Akademia Umiejętności, 1913

Estetyka barw : zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego

Struve Henryk, Estetyka barw : zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego, Warszawa : nakł. autora, 1886

Filozofja Leibniza

Daisenberg Władysław, Filozofja Leibniza, Kraków : nakł. autora, 1875

Geneza Trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XV wieku / napisał Oswald Balzer

Balzer Oswald Marian, Geneza Trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XV wieku / napisał Oswald Balzer, Warszawa : Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1886

Historja filozofji w Polsce / przerobił i uzupełnił ks. Franciszek Kwiatkowski T. J.

Straszewski Maurycy, Historja filozofji w Polsce / przerobił i uzupełnił ks. Franciszek Kwiatkowski T. J., Kraków : nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów, 1930

Historja ruchu społecznego w XIX. stuleciu / przez Bolesława Limanowskiego

Limanowski Bolesław, Historja ruchu społecznego w XIX. stuleciu / przez Bolesława Limanowskiego, Lwów. Nakładem Księgarni Polskiej, 1890

Idee : wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej

Brzozowski Stanisław, Idee : wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1910

Immanuel Kant oraz dziejowa doniosłość jego krytycyzmu

Struve Henryk, Immanuel Kant oraz dziejowa doniosłość jego krytycyzmu, Warszawa : skł. gł. Księgarnia E. Wende i Sp., 1904

Jan Śniadecki : jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce / rzecz napisana przez Maurycego Straszewskiego

Straszewski Maurycy, Jan Śniadecki : jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce / rzecz napisana przez Maurycego Straszewskiego, Kraków : Akademia Umiejętności, 1875

Wyszukiwanie książki