DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Lista pozycji w kategorii "Prawo":

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1, Kraków : Akademia Umiejętności, 1895

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11, Kraków : Akademia Umiejętności, 1938

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2, Kraków : Akademia Umiejętności, 1921

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3, Kraków : Akademia Umiejętności, 1895

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4, Kraków : Akademia Umiejętności, 1921

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5, Kraków : Akademia Umiejętności, 1897

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6, Kraków : Akademia Umiejętności, 1897-1926

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 1

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 1, Kraków : Akademia Umiejętności, 1907

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2, Kraków : Akademia Umiejętności, 1909

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9, Kraków : Akademia Umiejętności, 1913

Geneza Trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XV wieku / napisał Oswald Balzer

Balzer Oswald Marian, Geneza Trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XV wieku / napisał Oswald Balzer, Warszawa : Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1886

Starodawne prawa polskiego pomniki poprzedzone wywodem historyczno krytycznym tak zwanego Prawodawstwa Wiślickiego Kaziémirza Wielkiego w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym

Starodawne prawa polskiego pomniki poprzedzone wywodem historyczno krytycznym tak zwanego Prawodawstwa Wiślickiego Kaziémirza Wielkiego w texcie ze starych rękopism krytycznie dobranym, Warszawa: nakładem Księgarni Gustawa Sennewalda, 1856

Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej / wyciągnął i wyd. Antoni Zygmunt Helcel

Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi krakowskiej / wyciągnął i wyd. Antoni Zygmunt Helcel, Kraków : nakładem Ludwika Helcla, 1870

Correctura statutorum et consuetudinum regni Poloniae anno MDXXXII decreto publico per Nicolaum Taszycki, Bernardum Macieiowski, Georgium Myszkowski, Benedictum Izdbieński, Albertum Policki et Nicolaum Koczanowski confecta et conventoni generali Regni anno MDXXXIV proposita

Correctura statutorum et consuetudinum regni Poloniae anno MDXXXII decreto publico per Nicolaum Taszycki, Bernardum Macieiowski, Georgium Myszkowski, Benedictum Izdbieński, Albertum Policki et Nicolaum Koczanowski confecta et conventoni generali Regni anno MDXXXIV proposita, Cracovia : Sumptibus Academiae Litterarum, 1874

Statuta synodalia episcoporum cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis (et ex rarissimis editionibus - etiam authenticis - nunc iterum editis)

Statuta synodalia episcoporum cracoviensium XIV et XV saeculi e codicibus manu scriptis typis mandata, additis statutis Vielunii et Calissii a. 1420 conditis (et ex rarissimis editionibus - etiam authenticis - nunc iterum editis), Sumptibus Academiae Literarum, 1875

Rerum publicarum scientiae quae saeculo XV in Polonia viguit Monumenta Litteraria. In supplemento: Statuta Synodalia Andreae epi Posnaniensis

Rerum publicarum scientiae quae saeculo XV in Polonia viguit Monumenta Litteraria. In supplemento: Statuta Synodalia Andreae epi Posnaniensis, Cracovia : Sumptibus Academiae Litterarum, 1878

Wyszukiwanie książki