DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Lista pozycji ostatnio dodanych pozycji:

Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 2 / przez Bronisława Trentowskiego

Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 2 / przez Bronisława Trentowskiego, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego, 1874

Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 1 / przez Bronisława Trentowskiego

Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 1 / przez Bronisława Trentowskiego, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego, 1873

Pisma : po raz pierwszy edycyą książkową objęte ; wydał i przedm. poprzedził Artur Śliwiński

Mochnacki Maurycy, Pisma : po raz pierwszy edycyą książkową objęte ; wydał i przedm. poprzedził Artur Śliwiński, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i Spółka (A. Turkuł i T. Hiż), 1910

Idee : wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej

Brzozowski Stanisław, Idee : wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1910

Ojcze-nasz. T. 3, Prośby - druga do siódmej i amen

Cieszkowski August, Ojcze-nasz. T. 3, Prośby - druga do siódmej i amen, Poznań : Fiszer i Majewski, 1923

Ojcze-nasz. T. 2, Wezwanie i pierwsza prośba

Cieszkowski August, Ojcze-nasz. T. 2, Wezwanie i pierwsza prośba, Poznań : Fiszer i Majewski, 1922

Ojcze-nasz. T. 1, Wstęp, poprzedzony traktatem O drogach Ducha ; z przedm. Adama Żółtowskiego

Cieszkowski August, Ojcze-nasz. T. 1, Wstęp, poprzedzony traktatem O drogach Ducha ; z przedm. Adama Żółtowskiego, Poznań : Fiszer i Majewski, 1922

Sztuka i piękno : studya estetyczne

Struve Henryk, Sztuka i piękno : studya estetyczne, Warszawa : Księgarnia E. Wende i S-ka, 1892

Estetyka barw : zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego

Struve Henryk, Estetyka barw : zasady upodobania w barwach i ich zastosowanie do stroju, sztuki pięknej i wychowania estetycznego, Warszawa : nakł. autora, 1886

Jan Śniadecki : jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce / rzecz napisana przez Maurycego Straszewskiego

Straszewski Maurycy, Jan Śniadecki : jego stanowisko w dziejach oświaty i filozofii w Polsce / rzecz napisana przez Maurycego Straszewskiego, Kraków : Akademia Umiejętności, 1875

Pisma filozoficzne i psychologiczne

Kozłowski Władysław Mieczysław, Pisma filozoficzne i psychologiczne, Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1912

Filozofja Leibniza

Daisenberg Władysław, Filozofja Leibniza, Kraków : nakł. autora, 1875

Teorya poznania ze stanowiska zasady celowości

Biegański Władysław, Teorya poznania ze stanowiska zasady celowości, Warszawa : Zapomoga Kasy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. J. Mianowskiego, 1915

Pisma. T. 4

Abramowski Edward, Pisma. T. 4, Warszawa : Zw. Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej, 1928

Historja filozofji w Polsce / przerobił i uzupełnił ks. Franciszek Kwiatkowski T. J.

Straszewski Maurycy, Historja filozofji w Polsce / przerobił i uzupełnił ks. Franciszek Kwiatkowski T. J., Kraków : nakładem Wydawnictwa Księży Jezuitów, 1930

Wyszukiwanie książki