DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Lista pozycji w kategorii "Historia":

Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego, T. 23 : Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska

Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. bernardyńskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego, T. 23 : Lauda sejmikowe wiszeńskie, lwowskie, przemyskie i sanockie 1731-1772, ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska, Lwów : Tow. Naukowe : z zasiłkiem Min. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ., 1928

Akta grodzkie i ziemskie : z archiwum ziemskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 24, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska

Akta grodzkie i ziemskie : z archiwum ziemskiego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 24, Lauda sejmikowe halickie 1575-1695 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Antoni Prochaska, Lwów : Tow. Naukowe : z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej, 1931

Akta grodzkie i ziemskie : z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 25, Lauda sejmikowe halickie 1696-1772 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Wojciech Hejnosz

Akta grodzkie i ziemskie : z Archiwum Państwowego we Lwowie w dalszym ciągu wydawnictwa fundacyi Al. hr. Stadnickiego. T. 25, Lauda sejmikowe halickie 1696-1772 / ogłaszane przez Towarzystwo Naukowe we Lwowie ; wyd. Wojciech Hejnosz, Lwów : Tow. Naukowe : z zasiłkiem Funduszu Kultury Narodowej, 1935

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 1, Kraków : Akademia Umiejętności, 1895

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 11, Kraków : Akademia Umiejętności, 1938

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 2, Kraków : Akademia Umiejętności, 1921

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 3, Kraków : Akademia Umiejętności, 1895

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 4, Kraków : Akademia Umiejętności, 1921

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 5, Kraków : Akademia Umiejętności, 1897

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 6, Kraków : Akademia Umiejętności, 1897-1926

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 1

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 1, Kraków : Akademia Umiejętności, 1907

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 8, Cz. 2, Kraków : Akademia Umiejętności, 1909

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9

Archiwum Komisji Prawniczej. T. 9, Kraków : Akademia Umiejętności, 1913

Geneza Trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XV wieku / napisał Oswald Balzer

Balzer Oswald Marian, Geneza Trybunału koronnego : studyum z dziejów sądownictwa polskiego XV wieku / napisał Oswald Balzer, Warszawa : Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, 1886

Historja ruchu społecznego w XIX. stuleciu / przez Bolesława Limanowskiego

Limanowski Bolesław, Historja ruchu społecznego w XIX. stuleciu / przez Bolesława Limanowskiego, Lwów. Nakładem Księgarni Polskiej, 1890

Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana

Kochowski Wespazjan Hieronim, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana, Poznań : N. Kamieński, 1859

Historya panowania Jana Kazimierza. T. 2 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana

Kochowski Wespazjan Hieronim, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 2 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana, Poznań : N. Kamieński, 1859

Historya panowania Jana Kazimierza. T. 3 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana

Kochowski Wespazjan Hieronim, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 3 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana, Poznań : N. Kamieński, 1859

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1888

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 2 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 2 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1888

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 3 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 3 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1889

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 4 / wg żródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 4 / wg żródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1891

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 5 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 5 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1892

Kronika miasta Lwowa : od roku 1634 do 1690 : obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej : a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce

Józefowicz Jan Tomasz, Kronika miasta Lwowa : od roku 1634 do 1690 : obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej : a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce, Lwów : nakł. Wojciecha Manieckiego, 1854

Księga ławnicza osad wiejskich Krzyżownik i Proszowa w dawnem Księstwie Oleśnickiem z l. 1558 – 1583

Księga ławnicza osad wiejskich Krzyżownik i Proszowa w dawnem Księstwie Oleśnickiem z l. 1558 – 1583, Kępno, 1917,

Wyszukiwanie książki