DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Lista pozycji znajdujących się w zasobach DIR:

Józef Kremer jako pisarz, filozof i estetyk : szkic krytyczny

Brzozowski Stanisław, Józef Kremer jako pisarz, filozof i estetyk : szkic krytyczny, Warszawa : M. Arct, 1902

Józefa Kremera poglądy na sztukę i jej historję

Brzozowski Stanisław, Józefa Kremera poglądy na sztukę i jej historję, Warszawa : M. Arct, 1903

Jędrzej Śniadecki : jego życie i dzieła

Brzozowski Stanisław, Jędrzej Śniadecki : jego życie i dzieła, Warszawa : M. Arct, 1903

Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana

Kochowski Wespazjan Hieronim, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 1 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana, Poznań : N. Kamieński, 1859

Historya panowania Jana Kazimierza. T. 2 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana

Kochowski Wespazjan Hieronim, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 2 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana, Poznań : N. Kamieński, 1859

Historya panowania Jana Kazimierza. T. 3 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana

Kochowski Wespazjan Hieronim, Historya panowania Jana Kazimierza. T. 3 / z Klimakterów Wespazyana Kochowskiego przez współczesnego tłómacza w skróceniu na polski język przełożona ; wyd. z rękopismu w roku 1840 przez Edwarda Raczyńskiego teraz podług oryg. popr. i powtórnie wydrukowana, Poznań : N. Kamieński, 1859

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1888

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 2 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 2 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1888

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 3 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 3 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1889

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 4 / wg żródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 4 / wg żródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1891

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 5 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 5 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1892

X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 1 / z rękopismu wyd. Ferdynand Kojsiewicz

Kołłątaj Hugo, X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 1 / z rękopismu wyd. Ferdynand Kojsiewicz, Kraków : w Druk. Uniwersyteckiej, 1842

X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 2 / z rękopismu wyd. Ferdynand Kojsiewicz

Kołłątaj Hugo, X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 2 / z rękopismu wyd. Ferdynand Kojsiewicz, Kraków : w Druk. Uniwersyteckiej, 1842

X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 3 / z rękopismu wyd. Ferdynand Kojsiewicz

Kołłątaj Hugo, X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad historyi o początkach rodu ludzkiego. T. 3 / z rękopismu wyd. Ferdynand Kojsiewicz, Kraków : [s.n.], 1842

Kronika miasta Lwowa : od roku 1634 do 1690 : obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej : a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce

Józefowicz Jan Tomasz, Kronika miasta Lwowa : od roku 1634 do 1690 : obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej : a zwłaszcza Historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce, Lwów : nakł. Wojciecha Manieckiego, 1854

Księga ławnicza osad wiejskich Krzyżownik i Proszowa w dawnem Księstwie Oleśnickiem z l. 1558 – 1583

Księga ławnicza osad wiejskich Krzyżownik i Proszowa w dawnem Księstwie Oleśnickiem z l. 1558 – 1583, Kępno, 1917,

Kultura i życie : zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd

Brzozowski Stanisław, Kultura i życie : zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd, Lwów : Księgarnia Polska B. Połoniecki ; Warszawa : E. Wende, 1907

Lauda sejmików Ziemi Dobrzyńskiej / wyd. Franciszek Kluczycki

Lauda sejmików Ziemi Dobrzyńskiej / wyd. Franciszek Kluczycki, Kraków : Akad. Umiejętności, 1887

Legenda Młodej Polski : studja o strukturze duszy kulturalnej

Brzozowski Stanisław, Legenda Młodej Polski : studja o strukturze duszy kulturalnej, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego, 1910

Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 1

Limanowski Bolesław, Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 1, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1922

Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 2

Limanowski Bolesław, Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 2, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1922

Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 3

Limanowski Bolesław, Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Cz. 3, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1923

Socjologja. Cz. 1

Limanowski Bolesław, Socjologja. Cz. 1, Kraków : G. Gebethner ; Warszawa ; Lublin : Gebethner i Wolff, 1919

Socjologja. Cz. 2

Limanowski Bolesław, Socjologja. Cz. 2, Kraków : G. Gebethner ; Warszawa ; Lublin : Gebethner i Wolff, 1919

Pisma filozoficzne Adama Mahrburga. Tom 1

Mahrburg Adam, Pisma filozoficzne Adama Mahrburga. Tom 1, Warszawa : Ferdynand Hoesick, 1914

Wyszukiwanie książki