Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I

ICM  › DIR  › Zasoby polskie  › Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich  › Tom I  › strona 426

skan
Wyszukiwanie
Nawigacja