Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy, T. 1

ICM  › DIR  › Zasoby polskie  › Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy  › T. 1

Opis bibliograficzny:

Korytkowski Jan, Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski, Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego, 1888

 

Dostępne metadane Dublin Core:

Tytuł:

Arcybiskupi gnieźnieńscy : prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskim. T. 1 / wg źródeł archiwalnych oprac. Jan Korytkowski

Twórca:

Korytkowski Jan

Wydawca:

Poznań : Druk. Kuryera Poznańskiego

Data wydania:

1888

 

Inne informacje o pozycji

URL:

http://dir.icm.edu.pl/pl/Arcybiskupi_gnieznienscy/Tom_1