Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI

ICM  › DIR  › Zasoby polskie  › Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich  › Tom XI  › strona 356

skan
Wyszukiwanie
Nawigacja