Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VII

ICM  › DIR  › Zasoby polskie  › Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich  › Tom VII  › strona 535

skan
Wyszukiwanie
Nawigacja