Scriptores Rerum Polonicarum

ICM  › DIR  › Zasoby polskie  › Scriptores Rerum Polonicarum

Seria zawiera następujące pozycje:

Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r. / z rękopismów wyd. i przypisami objaśnił Józef Szujski

Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r. / z rękopismów wyd. i przypisami objaśnił Józef Szujski, Kraków : Komisya Hist. Tow. Nauk. Krak., 1872

Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie)

Wielewicki Jan, Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie), Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1886

Dyjaryjusze sejmowe r. 1578 : sejmy konwokacyjny i elekcyjny / wyd. August Sokołowski

Dyjaryjusze sejmowe r. 1578 : sejmy konwokacyjny i elekcyjny / wyd. August Sokołowski, Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1887

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 4

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 4, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1888

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 5

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 5, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1889

Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie)

Wielewicki Jan, Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1609 do r. 1619 (włącznie), Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1889

Analecta romana quae historiam Poloniae saec. XVI illustravit : ex archivis et bibliothecis excerpta / ed. Ioseph Korzeniowski

Analecta romana quae historiam Poloniae saec. XVI illustravit : ex archivis et bibliothecis excerpta / ed. Ioseph Korzeniowski, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1894

Stanisława Temberskiego Roczniki 1647-1656 / wyd. Wiktor Czermak

Temberski Stanisław, Stanisława Temberskiego Roczniki 1647-1656 / wyd. Wiktor Czermak, Kraków : Akad. Umiejętności, 1897

Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1620 do r. 1629 (włącznie)

Wielewicki Jan, Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1620 do r. 1629 (włącznie), Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1899

Dyaryusze sejmowe r. 1585 : Ułamki dyaryusza sejmowego roku 1582. Akta sejmikowe i inne akta odnoszące się do sejmu 1585 roku / wyd. Aleksander Czuczyński

Dyaryusze sejmowe r. 1585 : Ułamki dyaryusza sejmowego roku 1582. Akta sejmikowe i inne akta odnoszące się do sejmu 1585 roku / wyd. Aleksander Czuczyński, Kraków : Akad. Umiejętności, 1901

Stanisława Oświęcima dyaryusz 1643-1651 / wyd. Wiktor Czermak

Oświęcim Stanisław, Stanisława Oświęcima dyaryusz 1643-1651 / wyd. Wiktor Czermak, Kraków : Akad. Umiejętności, 1907

Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec : część ostatnia czasy podługoszowskie obejmujące (1480-1535) / z rękopisu [...] wyd. i życiorysem Wapowskiego i wyjątkami z spółczesnych historyków objaśnił J. Szujski

Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec : część ostatnia czasy podługoszowskie obejmujące (1480-1535) / z rękopisu [...] wyd. i życiorysem Wapowskiego i wyjątkami z spółczesnych historyków objaśnił J. Szujski, Kraków : Akad. Umiejętności, 1874

Dyaryusze sejmowe r. 1597 : w dodatkach akta sejmikowe i inne odnoszące się do tego Sejmu / wyd. Eugeniusz Barwiński

Dyaryusze sejmowe r. 1597 : w dodatkach akta sejmikowe i inne odnoszące się do tego Sejmu / wyd. Eugeniusz Barwiński, Kraków : Akad. Umiej., 1907

Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591-1592 / wyd. Eugeniusz Barwiński

Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591-1592 / wyd. Eugeniusz Barwiński, Kraków : Akademia Umiejętności, 1911

Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576 / wyd. Edward Kuntze

Orzelski Świętoslaw, Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576 / wyd. Edward Kuntze, Kraków : Akad. Umiejętności, 1917

Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy sekretarza Jana Kazimierza, Sędziego Ziemskiego Kowieńskiego księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668 / z rękopismu powierzonego Akademii wyd. Władysław Seredyński

Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy sekretarza Jana Kazimierza, Sędziego Ziemskiego Kowieńskiego księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-1668 / z rękopismu powierzonego Akademii wyd. Władysław Seredyński, Kraków : Akad. Umiej., 1875

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 1

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 1, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1878

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 2

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 2, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1880

Zjazd Historyczny Polski imienia Jana Długosza. Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Historycznego Polskiego imienia Jana Długosza, odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci

Zjazd Historyczny Polski imienia Jana Długosza. Pamiętnik Pierwszego Zjazdu Historycznego Polskiego imienia Jana Długosza, odbytego w Krakowie w czterechsetną rocznicę jego śmierci, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1881

Ks. Jana Wielewickiego Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u ś. Barbary w Krakowie od r. 1579 do r. 1599 (włącznie)

Wielewicki Jan, Ks. Jana Wielewickiego Dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u ś. Barbary w Krakowie od r. 1579 do r. 1599 (włącznie), Kraków : Akademia Umiejętności, 1881

Archiwum Domu Radziwiłłów

Archiwum Domu Radziwiłłów, Kraków : nakł. Księcia Antoniego Radziwiłła, 1885

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 3

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 3, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1886

Wyszukiwanie