DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Podstawowym adresem systemu jest http://dir.icm.edu.pl/pl/.

Lista pozycji znajdujących się w zasobach DIR:

Pisma filozoficzne Adama Mahrburga. Tom 2

Mahrburg Adam, Pisma filozoficzne Adama Mahrburga. Tom 2, Warszawa : Ferdynand Hoesick, 1914

Nauka o cywilizacyi. T. 1, Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socyologii

Majewski Erazm, Nauka o cywilizacyi. T. 1, Prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socyologii, Warszawa : E. Wende, 1908

Nauka o cywilizacyi. T. 2, Teorya człowieka i cywilizacyi

Majewski Erazm, Nauka o cywilizacyi. T. 2, Teorya człowieka i cywilizacyi, Warszawa : E. Wende, 1911

Nauka o cywilizacyi. T. 3, Kapitał : rozbiór podstawowych zjawisk pojęć gospodarczych

Majewski Erazm, Nauka o cywilizacyi. T. 3, Kapitał : rozbiór podstawowych zjawisk pojęć gospodarczych, Warszawa : E. Wende, 1914

Nauka o cywilizacyi. T. 4, Narodziny i rozwój ducha na ziemi

Majewski Erazm, Nauka o cywilizacyi. T. 4, Narodziny i rozwój ducha na ziemi, Warszawa [etc.] : Gebethner i Wolff, [1923]

O epikureizmie

Świętochowski Aleksander, O epikureizmie, Warszawa : nakładem Wydawnictwa Bernarda Lesmana, 1880

O intuicyi w mistyce filozofii i sztuce / napisał J. W. Dawid

Dawid Jan Władysław, O intuicyi w mistyce filozofii i sztuce / napisał J. W. Dawid, Kraków : Gebethner ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1913

O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa

Petrażycki Leon, O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa, Warszawa : nakł. księgarni K. Wojnara i Sp., 1924

Ojcze-nasz. T. 1, Wstęp, poprzedzony traktatem O drogach Ducha ; z przedm. Adama Żółtowskiego

Cieszkowski August, Ojcze-nasz. T. 1, Wstęp, poprzedzony traktatem O drogach Ducha ; z przedm. Adama Żółtowskiego, Poznań : Fiszer i Majewski, 1922

Ojcze-nasz. T. 2, Wezwanie i pierwsza prośba

Cieszkowski August, Ojcze-nasz. T. 2, Wezwanie i pierwsza prośba, Poznań : Fiszer i Majewski, 1922

Ojcze-nasz. T. 3, Prośby - druga do siódmej i amen

Cieszkowski August, Ojcze-nasz. T. 3, Prośby - druga do siódmej i amen, Poznań : Fiszer i Majewski, 1923

Pamiętnik ; fragmentami listów aut. i objaśn. uzup. Ostap Ortwin

Brzozowski Stanisław, Pamiętnik ; fragmentami listów aut. i objaśn. uzup. Ostap Ortwin, Lwów : A. Brzozowska, Księgarnia Polska B. Połoniecki ; Warszawa : E. Wende, 1913

Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 1 / przez Bronisława Trentowskiego

Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 1 / przez Bronisława Trentowskiego, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego, 1873

Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 2 / przez Bronisława Trentowskiego

Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 2 / przez Bronisława Trentowskiego, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego, 1874

Pisma : po raz pierwszy edycyą książkową objęte ; wydał i przedm. poprzedził Artur Śliwiński

Mochnacki Maurycy, Pisma : po raz pierwszy edycyą książkową objęte ; wydał i przedm. poprzedził Artur Śliwiński, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i Spółka (A. Turkuł i T. Hiż), 1910

Pisma filozoficzne i psychologiczne

Kozłowski Władysław Mieczysław, Pisma filozoficzne i psychologiczne, Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1912

Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia / wyd. Jan Czubek

Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia / wyd. Jan Czubek, Kraków : nakł. Akademji Umiejętności, 1906

Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego : 1606-1608. T. 1, Poezja rokoszowa / wyd. Jan Czubek

Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego : 1606-1608. T. 1, Poezja rokoszowa / wyd. Jan Czubek, Kraków : Akademja Umiejętności, 1916

Poglądy ekonomiczne w Polsce XVII wieku

Gargas Zygmunt, Poglądy ekonomiczne w Polsce XVII wieku, Lwów : Jakubowski & Zadurowicz, 1897

Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia. T.1 / przez H. K

Kołłątaj Hugo, Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia. T.1 / przez H. K, Kraków : [nakładem autora], 1810

Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r. / z rękopismów wyd. i przypisami objaśnił Józef Szujski

Dyaryusze sejmów koronnych 1548, 1553 i 1570 r. / z rękopismów wyd. i przypisami objaśnił Józef Szujski, Kraków : Komisya Hist. Tow. Nauk. Krak., 1872

Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie)

Wielewicki Jan, Ks. Jana Wielewickiego T. J. Dziennik spraw domu zakonnego 00. Jezuitów u św. Barbary w Krakowie od r. 1600 do r. 1608 (włącznie), Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1886

Dyjaryjusze sejmowe r. 1578 : sejmy konwokacyjny i elekcyjny / wyd. August Sokołowski

Dyjaryjusze sejmowe r. 1578 : sejmy konwokacyjny i elekcyjny / wyd. August Sokołowski, Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1887

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 4

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 4, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1888

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 5

Archiwum Komisyi Historycznej. T. 5, Kraków : nakł. Akademii Umiejętności, 1889

Wyszukiwanie książki