DIR - Zasoby polskie

ICM  › DIR  › Zasoby polskie

Podstawowym adresem systemu jest http://dir.icm.edu.pl/pl/.

Lista pozycji w kategorii "Filozofia":

Pamiętnik ; fragmentami listów aut. i objaśn. uzup. Ostap Ortwin

Brzozowski Stanisław, Pamiętnik ; fragmentami listów aut. i objaśn. uzup. Ostap Ortwin, Lwów : A. Brzozowska, Księgarnia Polska B. Połoniecki ; Warszawa : E. Wende, 1913

Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 1 / przez Bronisława Trentowskiego

Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 1 / przez Bronisława Trentowskiego, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego, 1873

Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 2 / przez Bronisława Trentowskiego

Trentowski Bronisław, Panteon wiedzy ludzkiéj lub Pantologia, encyklopedya wszech nauk i umiejętności, propedeutyka powszechna i wielki system filozofii. T. 2 / przez Bronisława Trentowskiego, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego, 1874

Pisma filozoficzne i psychologiczne

Kozłowski Władysław Mieczysław, Pisma filozoficzne i psychologiczne, Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1912

Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia. T.1 / przez H. K

Kołłątaj Hugo, Porządek fizyczno-moralny czyli Nauka o należytościach i powinnościach człowieka wydobytych z praw wiecznych, nieodmiennych i koniecznych przyrodzenia. T.1 / przez H. K, Kraków : [nakładem autora], 1810

Sztuka i piękno : studya estetyczne

Struve Henryk, Sztuka i piękno : studya estetyczne, Warszawa : Księgarnia E. Wende i S-ka, 1892

Teorya poznania ze stanowiska zasady celowości

Biegański Władysław, Teorya poznania ze stanowiska zasady celowości, Warszawa : Zapomoga Kasy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. J. Mianowskiego, 1915

Utopie w rozwoju historycznym

Świętochowski Aleksander, Utopie w rozwoju historycznym, Warszawa : Gebethner i Wolff, 1910

W dążeniu do syntezy : pomysły i szkice z lat od 1877 do 1907

Straszewski Maurycy, W dążeniu do syntezy : pomysły i szkice z lat od 1877 do 1907, Warszawa : E. Wende i Sp. (T. Hiż i A. Turkuł), 1908

Wstęp do filozofii

Brzozowski Stanisław, Wstęp do filozofii, Kraków : D. E. Frieklein ; Warszawa : E. Wende, 1906

Życie i prace Józefa Kremera : jako wstęp do jego dzieł / skreślił Henryk Struve

Struve Henryk, Życie i prace Józefa Kremera : jako wstęp do jego dzieł / skreślił Henryk Struve, Warszawa : nakł. i druk S. Lewentala, 1881

Wyszukiwanie książki