Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

ICM  › DIR  › Zasoby polskie  › Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Podstawowym adresem systemu jest http://dir.icm.edu.pl/pl/.

Wyniki wyszukiwania frazy: dębina

 

Znaleziono w indeksie

 

Znaleziono w tekście

Tom I, 280

... kol borzewisko wieś chojne dąbrowka dębina osada grosiwo wieś jeziory kłocko ...

Tom I, 432

... gro powstał późniejszych czasach folwark dębina kościół buczu 1720 odebrano braciom ...

Tom I, 884

... liczy 100 folw zaś 124 czystadębina wieś pryw pow krasnostawski par ...

Tom I, 896

... damb niem dąb dambine niem dębina dambinietz niem dębiniec dambitsch niem ...

Tom I, 950

... pow ostrodzki kurki dembi niem dębina dembien niem dębin dembio niem ...

Tom II, 14

... pow poznański miejcowości wieś leśnictwo dębina louisenhain lub eichwald 281 241 ...

Tom II, 16

... dębina lub dębin pow warszawski cząstków ...

Tom II, 18

... dębiny przys woli wielkiej dębiny dębina dębiny dęby niem dembine lub ...

Tom II, 124

... dorożowie niźnym niedaleko wsi pagórku dębina zwanym istniał niegdyś drewniany monaster ...

Tom II, 174

... zniszczone przeważnie młodzież porębach przeważa dębina pomiędzy starszemi drzewami trafiają się ...

Tom II, 190

... tego prawosł kat 1866 por dębina dubina dubine wieś szaryskiem węg ...

Tom II, 278

... wieś pow mogilnicki miejscowości osada dębina wszyscy kat analf domin 2476 ...

Tom II, 286

... 1300 folwarkami dzierzkowice krzywie wójtostwo dębina zalesie gospodarstwo stanie średnim gleba ...

Tom II, 316

... pow babimoski eichwalde niem dębin dębina dębiec dębień dębowy las eickfier ...

Tom II, 640

... należały wsie siemiennik osad gruntu dębina osad gruntu folw włość pow ...

Tom II, 730

... baranica roblino bogusław borowie czysta dębina ghorupnik felicyan gliniska archowskie gliniska ...

Tom II, 846

... składają się folwarku michałowo nomenklatury dębina wsi amp lubranca kowala rozl ...

Tom III, 153

... się okręgów wiejskich zabrzezie koblczyce dębina łosk zaprudzie filipinięta okrąg wiejski ...

Tom III, 383

... się folwarków końskie zaradowka smugi dębina nomenklatury niny dy8zlówka krawka wsi ...

Tom III, 703

... zabudowania wiejskie wschód nich sek dębina karczma zahajka wsch krań folwark ...

Tom III, 774

... kamienopolu antoni schneider mianowicie lasku dębina wzgórzu tem wznoszą się symetrycznie ...

Tom III, 879

... 570 włościańskiej lasu dworskiego przeważnie dębina sianożęci dworskiej gleba czarnoziem 1ej ...

Tom IV, 162

... lipinki rywałd brzeźno nowy dwór dębina najmusy maj rywil szkółki paraf ...

Tom IV, 181

... budy kanoerskie witowo głogowa gutów dębina zbójno kamieniec kęcerzyn kłodawa lubno ...

Tom IV, 273

... 230 folw attynencyami leśnemi dalskie dębina ifajki olszyn wsiami kołczyn wosiołki ...

Tom IV, 290

... łuh krótka łąka las pasieka dębina dubyna las lipińszczyzna lipińszczyna pole ...

Tom IV, 548

... wsch róg obszaru zajmuje las dębina zach jego krawędzi leży kilka ...

Tom IV, 628

... zach część obszaru lesista las dębina najwyższe wznie sienie czyni tutaj ...

Tom IV, 774

... rzezawa jodłówka borek ostrów buczków dębina dąbrówka przyborów łęki rysie rudy ...

Tom V, 154

... płn lesistym narożniku leży leśniczówka dębina zach krańcu wsi przysiołek jałowiec ...

Tom V, 165

... rożnik płd zach zajmują lasy dębina płn brzezina płd włas więk ...

Tom V, 183

... którym drzewo różne brzezina buczyna dębina końcu wymienione powinności wsi całego ...

Tom V, 350

... leży las buczyna płn strzelecka dębina płd tutaj wznosi się granicy ...

Tom V, 368

... louisenhain niem leśnictwo pow poznański dębina należy gminy dębiec louisenhain niem ...

Tom V, 480

... luis por louis luisenhain niem dębina luisenhof niem folw dóbr miejsce ...

Tom V, 504

... bodnarówce stanowi główny drzewostan rębna dębina 140letnia zmieszana grabiną lasek ten ...

Tom V, 666

... nią łostówką łętowe łętowa łętowice dębina pow brzeskim leży piaszczystej równinie ...

Tom V, 772

... płd niego wilcze oko wsch dębina którego lasu mała struga płynie ...

Tom V, 851

... wiejskie wschód leży las wielka dębina stronie zach także sistej wznoszą ...

Tom VI, 184

... panowania naszego relacya walentego dębickiego dębina kanclerza korony polskiej tego przywileju ...

Tom VI, 273

... dolna czyli biały dwór paszkowiec dębina przys kłodne leży płn wsi ...

Tom VI, 429

... brz huku leży las kamieniecka dębina szczytem 377 wysokim własn więk ...

Tom VI, 545

... 152 dobra składają się folw dębina wsi przychody korytko rozl 1749 ...

Tom VI, 720

... lasu mila nim sośnina części dębina miejscami węglarki powycinana zapusty zaś ...

Tom VI, 856

... sandomierza płn znajduje się przys dębina otoczony zach wodami wisły płn ...

Tom VI, 857

... mystkowia pow grybowskim należy cieniawy dębina rus dubyna grupa domów dołhem ...

Tom VI, 960

... leży fol dworski grupa chat dębina zwana okolica równa bez leśna ...

Tom VII, 58

... fol krężnica jara fol leśniczówka dębina osada maryanówka fol duża fol ...

Tom VII, 102

... rozl miejsc dom fol florynki dębina 277 267 kat analf poczta ...

Tom VII, 160

... wchodzą fol brodsack brzozki dybowo dębina laski mirowo nitych neuteicherhinterfeld nityska ...

Tom VII, 313

... części tylko zachowała się najpiękniejsza dębina 1880 było 658 gminie między ...

Tom VII, 412

... hutą płn leży fol gorzelnia dębina własność większa manasterku ohladowskim roli ...

Tom VII, 424

... dobra pojezuickie dziś rządowe okładów dębina mylnie podane ohladów okładzienka futor ...

Tom VII, 561

... wchodzą wsie cwiętalka ciepielówka fol dębina elżbieta grabówka grobla janiszkowice jankowo ...

Tom VII, 660

... 1880 roz dzielone zostały części dębina 643 ewarystów 247 przy pozostało ...

Tom VII, 761

... 373 klucza ostrowskiego należą szewko dębina kuźle szymanowo wincentowo które razem ...

Tom VII, 884

... obsz dwor bałuczyna pow złoczowski dębina pasie bałuczynie pow złoczowski grabina ...

Tom VIII, 447

... bałcki najmniej proskurowski lasach rośnie dębina grabina jesion jawor lipa olcha ...

Tom VIII, 511

... 172 obszaru wraz folw osad dębina dziekan jelitów rąb czyn sulisław ...

Tom VIII, 944

... holendry nowomiejskie naramo wickle szeląg dębina lubań praw brzegu przyjmuje dopływy ...

Tom IX, 81

... część zajmuje las bełzki wysoka dębina 225 część płd las brzezinki ...

Tom IX, 201

... wsi lesie zwa nym czarna dębina wzgórze wznies 196 znak triang ...

Tom IX, 612

... brzezina płd niego leży las dębina własn większa czesława lekczyńskiego roli ...

Tom IX, 835

... 408 drzewostan sach mieszany przeważa dębina własność więk romana potockiego roli ...

Tom IX, 880

... nowo siołki podjeziorki berezówka brzozówka dębina dziekaniszki łabińce zaśc munduciszki szałkowszczyzna ...

Tom X, 66

... powiatu wspomniane pierwszy raz przywileju dębina 1335 urk bist culm von ...

Tom X, 138

... dwor należy fol brzezina gajówka dębina własn więk roli 753 łąk ...

Tom X, 139

... troje wzdłuż staj nim pomieszana dębina młoda brzeziną młodą łanach granicy ...

Tom X, 333

... roku liczono 438 3282 wólkach dębina folwarki gaje papiernia piasek staryki ...

Tom X, 387

... nicponie schoenenwalde pow słupski pomorzu dębina sch pow lęborski dębino schoenerswalde ...

Tom X, 494

... wzgórza klin zach nich fol dębina własn więk roli łąk ogr ...

Tom XI, 22

... się stryjskiem karczmy dwie bednarówka dębina wschód wzgórze sokolniki 353 własn ...

Tom XI, 29

... odl sieradza wraz kol okrąglica dębina 226 fol 1827 128 par ...

Tom XI, 104

... płowe połowe połowy połowa karczma dębina zachodnia część obszaru lesista wśród ...

Tom XI, 355

... koszone lasy iglaszcze których czytamy dębina groblą długości staj szerokości staję ...

Tom XI, 449

... obszaru płn wsch lesista las dębina zach krawędź wsi przebiega kolej ...

Tom XI, 459

... par liczącą 674 dusz składają dębina amalienhof gadów głogowiec krzyżanna neumanowo ...

Tom XI, 462

... ostrzeszowskim klm płu miksztata strzelecka dębina las pow podhajeckini litwinów strzelecka ...

Tom XI, 491

... pawłów 262 rechtów 224 pawłówek dębina 195 należą rzędu licznych osad ...

Tom XI, 528

... pow bałckim uchodzi bohu sucha dębina urzęd wiosker hauland holendry pow ...

Tom XI, 630

... czapury czerlejnko czerlojno czerwonak darmosz dębina garaszewo garby giecz glinka główno ...

Tom XI, 744

... płd ciągną się lasy dąbrowa dębina przeszło 800 wznies płn wznoszą ...

Tom XI, 745

... bazyliański podobno lesie zwa nym dębina ipatiewska kronika podaje król daniło ...

Tom XII, 40

... tylko topograficzny charakter pieczyska biernatkach dębina czarny bród binkowie błosz pasieka ...

Tom XII, 206

... tarnowa tuchowa osadę przepływa pot dębina dążący góry marcina biały graniczy ...

Tom XII, 433

... przys kąt przekalec folw klekotów dębina pow skałackim milę płd grzymałowa ...

Tom XII, 655

... lewem wybrzeżu dniepru turowy dawniej dębina lub dębnikhi posiadłość pow pleszewski ...

Tom XII, 727

... brzegu huczwy leży podbór przedmieściami dębina zamłynie okolica lesista osada posiada ...

Tom XII, 728

... tyn dutrówem radkowem tyszowce filiami dębina zamłynie wiszniów radosto wem wereszynem ...

Tom XII, 763

... płn trzcianną zach zbydniowem wschód dębina płd rzdzawą 1490 pawiński małop ...

Tom XIII, 332

... 819 wlośc folw dąbrówka wielka dębina obszar lesisty pagórkowa pow podhajeckim ...

Tom XIII, 535

... pasieki dusz rewiz należy dóbr dębina dawniej seweryna romera następnie tyszkiewiczów ...

Tom XIII, 564

... młyn ruchocin uchodzi obry wioska suchodębina niem wioske pow babimoski okr ...

Tom XIII, 753

... wsi zamoście biadoliny grabno łętowice dębina łętowicka łopań łukanowice mikołajewice sierachowice ...

Tom XIII, 771

... radoszyce odl końskich 120 włośc dębina fol dóbr dzierzkowice pow jano ...

Tom XIII, 813

... południa zakryta wzgórzami lesistemi szczytami dębina 475 ukrzyże 503 mogiła 493 ...

Tom XIV, 325

... wchodzą boża wola bystrzyca cieślanki dębina dąbrowa józefin kol marszałszczyzna folw ...

Tom XV cz.1, 224

... 1827 pryw 237 należała folw dębina dziś rozparcelowanego zapewne zamojscy byli ...

Tom XV cz.1, 407

... katarzyny 1591 wymurowano wielki ołtarz dębina kol pow kolski kłodawy 1665 ...

Tom XV cz.1, 445

... chutor dobrach horka pow słonimski dębina 191 pow oszmiański horodźki 630 ...

Wyszukiwanie
Nawigacja